Opening Sark Klubgebouw

Sark neemt klubgebouw in gebruik

De Sark heeft haar klubgebouw officieel in gebruik genomen. Daarmee is volgens voorzitter Antoine Brahim één van de doelen die de organisatie zich aan het begin van het jaar gesteld had -het hebben van een eigen klubgebouw- gerealiseerd.
Brahim tijdens zijn toespraak: “We begonnen ooit een kamer aan de Kwattaweg, maar al gauw ontstond de drang voor een eigen plek.
We hadden een eigen ruimte nodig voor het werk, gezelligheid en teambuilding. Het is jullie klubgebouw, wees er dus zuinig op!”
Het nieuwe klubgebouw aan de Kochstraat 5 biedt niet alleen ruimte aan het bestuur om er te vergaderen maar ook aan uitzetteams en de diverse commissies. Voorts zullen er ook instructielessen en discussieavonden worden gehouden. Deze plek leent zich ook uitstekend voor de finish en/of de uitslag van (stads)rally’s.

Foto’s:


Floris Eliazer onthult het naambord van het Sark klubgebouw.

 


Anton Oostburg en Gieta Girjasing dopen het klubgebouw.

 


Bordje in de bar.

Nederlandse savanne rallyteams deden donatie

Onlangs werd door rallyrijders aan een bewoonster van stichting Betheljada een speciale aangepaste rolstoel gedoneerd. Op initiatief van Sarkleden Cees en Lily Gouverneur werd door de Nederlandse equipes die hebben meegedaan met de laatstgehouden savanne rally het geld hiervoor bijeengebracht.