Uitvaart Rik Schuitemaker

 

 

sarklogo

 

Beste Leden van de SARK,


Allereerst wil ik mede namens de overige bestuursleden iedereen van deze plaats uit
condoleren met het heengaan van onze rallymakker en vriend Rik Schuitemaker.
Rik was voor velen van ons een goede vriend, rallymakker en een goed en gedreven mens die te allen tijde klaar stond voor zowel de SARK als de individuele leden.
Vanwege de restricties met betrekking tot Covid-19 heeft de familie moeten besluiten om de uitvaart te doen plaats vinden in besloten kring, hetgeen wij volledig respecteren. Dit in gedachte nemend hebben wij als bestuur ons beraden over wat wij als SARK wel samen zouden kunnen doen om toch op een verantwoorde manier waardig afscheid te nemen van onze vriend Rik. Los van de gelegenheid die via de KKF is geboden met de Condoleance respect passage aan de Kernkampweg hebben wij afgesproken dat de begrafenisstoet onderweg naar het crematorium ons clubgebouw aan de Kochstraat zal passeren richting Noord. Wij vragen een ieder die met ons samen aan Rik een laatste groet wil brengen om met de auto naar de Kochstraat te komen, Donderdag 9 April om uiterlijk 12:15 uur. Het liefst met uw beplakte rallyauto, maar elke auto is uiteraard welkom. Indien mogelijk graag in gepast SARK tenue.

  • De auto’s zullen in volgorde van aankomst worden opgesteld richting Gravenbergstraat
    (richting Noord) aan de rechterzijde van de straat zodat de begrafenis stoet er langs kan rijden. Gelieve de instructies van de aanwezige officials op te volgen!
  • Het is dan de bedoeling dat u in uw auto blijft zitten óf indien u dat wenst dat u naast uw auto gaat staan, maar ten alle tijden op gepaste afstand van elkaar met inachtneming van alle regels en afspraken hieromtrent. Dus geen handen schudden of brasa’s en een minimale afstand van 2 meter t.o.v. elkaar. Ook wordt verwacht dat niemand zich op het SARK club terrein begeeft.
  • Alleen het bestuur zal samen, ook op gepaste afstand van elkaar, op straat staan als de stoet passeert.
  • Nadat de stoet voorbij is kunnen degenen die dat wensen de stoet volgen in hun auto tot de ingang naar het crematorium. Wij rijden dus niet mee naar binnen op het terrein van het crematorium. Vandaar zullen wij dan weer uit elkaar gaan.

Wij hopen dat de leden in grote getale hieraan gevolg zullen geven, zodat we toch in eenheid, binnen de beperkte mogelijkheden, op een gepaste manier waardig afscheid kunnen nemen van onze vriend en rallymakker Rik. Wij rekenen op u allen,De voorzitter,
Helmut Haukes