lotingsprocedure 2018

TOEWIJZING STARTNUMMERS SAVANNE RALLY

  1. De laagste startnummers worden middels loting toegewezen aan SARK-leden (Hoofd-Klasse, A-Klasse, B-Klasse en Internationale Klasse). Hierbij geldt dat eerst de Hoofd- en A-Klasse in aanmerking komen voor de eerste loting. Daarna vindt de loting plaats van de B- en Internationale klasse.
  2. De loting voor deze startnummers geldt alleen voor leden (rijder+navigator) die hun contributie over 2018 voor 15.00 uur op maandag 29 oktober 2018 hebben voldaan.
  3. De nummers die kunnen worden toegewezen aan de sponsors zijn 1, 2, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40 en 41 (deze nummers doen niet mee aan de loting).
  4. Na de loting van de Sark-leden volgt de loting van de rest van de equippes (Hoofd- Klasse, A-Klasse, B-Klasse en Internationale Klasse) en de Sark-leden die voor de loting te kennen hebben gegeven niet in de eerste loting te willen vallen (door elkaar).
  5. De Tour- klasse wordt niet ingeloot, die komen als laatste in volgorde van inschrijving.
  6. De loting vindt plaats op maandag 29 oktober 2018 tijdens de teach –in van de Savanne Rally.
  7. Na het sluiten van het startburo op maandag 29 oktober 2018 om 15.00 uur, vindt er voor de na- inschrijvingen geen loting meer plaats maar worden de startnummers in volgorde van inschrijving afgegeven.
  8. Er mag niet worden geruild van startnummers.
  9. Indien een door loting toegekende plek vrijkomt (om wat voor reden dan ook), dan wordt deze open plek niet meer ingevuld door een ander equippe.