De Isuzu & Total Savanne Rally 2017 komt eraan. De inschrijving begint op maandag 23 oktober 2017. Inschrijven kan bij NV Inspire aan de Waaldijkstraat no. 84.

Indien u wenst mee te doen aan de loting voor uw startnummer van de Isuzu Total Savanne Rally 2017, dient u uw contributie over het jaar 2017 te hebben voldaan.
Indien zulks niet het geval is, heeft u de gelegenheid dit alsnog te voldoen uiterlijk maandag 23 oktober, 15.00 uur.

 

Foto's